Manufactura Esbelta

Contenido

  • Antecedentes de la Manufactura Esbelta
  • Idea Central de Lean
  • Tipos de Desperdicios
  • Conceptos de Valor
  • Principios de la Manufactura Esbelta
  • Herramientas Selectas
  • Cultura con Pensamiento Esbelto
  • Infraestructura de Apoyo a Lean

Duración: 6 horas